logo
"Roy Niehof is door Woonstede aangetrokken als Vastgoedcontroller om de aansturing en bewaking van de dienst Vastgoed te proffesionaliseren en voor een betere aansluiting te zorgen met de afdelingen Financien en Vastgoedservice (interne aannemerij). Zijn brede achtergrond in de accountancy én in de Vastgoedbranche maken hem bijzonder geschikt voor deze klus. Inmiddels functioneert hij als mijn rechterhand voor de invoering van de planning & controlcyclus. Dit doet hij onder meer in zijn rol als projectleider voor de AO procedures en voor Vastgoed ICT. Ook heeft hij de opzet van de managementrapportages gewijzigd zodat we nu kunnen sturen vanuit onze doelstellingen en deze beter kunnen monitoren. Voor de onderhouds- en investeringsbegroting van 2012 -2016 zijn de uitgangspunten tegen het licht gehouden, wat een vervolg gaat krijgen in de herijking van de wensportefeuille, de rendementsfilosofie, de onderhoudsnormen en de methodiek voor de meerjarenonderhoudsplanning vanaf 2013.

Roy verstaat de kunst om zich snel in te werken in een organisatie "hij komt binnen als interimmer, maar voelt binnen een paar weken als een interne collega". Hij doorziet in korte tijd hoe we georganiseerd zijn, wat de sterke en zwakke kanten zijn van processen en mensen, wat er voor nodig is om de kwaliteit te verhogen en om de mensen (op verschillende niveau's) daarin mee te krijgen. Dit doet hij met heldere voorstellen op een rustige maar heel doortastende manier".

Moniek Hendriks, manager Vastgoed

Niehof-FC Background