visie

Visie

Onze (hedendaagse) 24/7 economie kenmerkt zich door steeds hogere pieken en alsmaar diepere dalen. Bovendien neemt de snelheid waarmee de extremen elkaar opvolgen, zeker in vergelijking tot andere tijden, enorm toe. Vandaag nieuw, morgen oud. Pas ontwikkelde modellen en structuren zijn binnen een mum van tijd achterhaald of dienen te worden aangepast. Het leven in een alsmaar kleinere wereld versnelt, mede door de (invloed van) nieuwe media, steeds meer. De risico's worden steeds groter. Bedrijven die zich daarvan bewust zijn, daarop inspelen en daar zelfs hun voordeel uit weten te halen, zullen uiteindelijk het meest succesvol zijn.

Vooral de financiële bedrijfsprocessen zijn definitief veranderd. Het zal nooit meer worden zoals het is geweest. Van dit inzicht zijn echter nog lang niet alle directies overtuigd. Met het gevolg dat pas nadat hen iets extreems overkomt, de bakens flink worden verzet. Maar dan is het kwaad wel al (deels) geschied. Wij van Niehof Financial Finance willen die klap voor zijn. Die pro-activiteit zit in ons DNA. Wij geven het beheersen van bedrijfsprocessen topprioriteit. Wij zorgen er voor dat bedrijven en organisaties de controle daarover (terug)krijgen, deze behouden en zelfs uitbreiden. Dat bewerkstelligen we onder meer door in alle haarvaten van de organisatie processen nog beter en gebruikersvriendelijk te automatiseren. Dit alles met het doel uiteraard om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Bedrijfsprocessen dienen volgens ons dan ook meer en meer synchroon te lopen met haar ultieme wensen. In bijvoorbeeld de bouw betekent dit dat de moderne klant zijn ultieme droom gerealiseerd wil zien. Hij eist dan ook met de makers direct en efficiënt te kunnen communiceren. De vastgoedontwikkelaar/ projectontwikkelaar verandert daardoor meer en meer in een procesmanager die in de huid kruipt van de opdrachtgever zodat hij deze uiteindelijk intuïtief op zijn wenken kan bedienen.

visie

Missie

Wij willen bedrijven en organisaties steunen in het realiseren van hun doelen. Dat kan echter volgens ons alleen als op alle niveaus intensief, helder en vooral plezierig wordt samengewerkt. Vanwege onze achtergrond en ervaring zijn wij erin gespecialiseerd organisaties snel te doorgronden, problemen snel te tackelen en die om te zetten in haalbare uitdagingen. Wij houden van een openhartige no-nonsense aanpak: kritisch en deskundig, open en direct, fris en oplossingsgericht, betrouwbaar en onafhankelijk.

Verder leert onze jarenlange ervaring dat de vitaliteit en de arbeidsvreugde toeneemt als medewerkers zoveel mogelijk op die klussen worden gezet waarin ze uit de voeten kunnen. Op den duur zelfs kunnen uitblinken. Het lukt hen dan ook automatisch om problemen en bedreigingen te ervaren als uitdagingen en kansen om alsmaar te groeien, beter te worden. Zijn mensen op hun plek, voelen ze zich er thuis, dan neemt volgens wetenschappelijk onderzoek ook automatisch de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel toe. De medewerkers weten wat ze doen, snappen de reden erachter, raken waarachtig betrokken en komen daardoor sneller in een flow. In onze visie is dat de manier om in korte tijd resultaten te boeken.

Curasens Background